תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים לתואר שני בריפוי בעיסוק

 

 

 שנה"ל תשע"ח (אוקטובר 2017)


מידע למועמדים – שנה"ל תשע"ח

החוג לריפוי בעיסוק

לימודים לתואר שני (MSc)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:  ד"ר רחלי קיצוני  

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק מבוססת על התפתחות ולמידה עצמית לקראת המטרות הבאות:

1. לפתח ולהעמיק את תחום הידע של הריפוי בעיסוק באמצעות מחקר בסיסי ויישומי.

2. להעמיק ולהרחיב את הידע התיאורטי והיישומי של מרפאים/ות בעיסוק בתחומי

ההתמחות של המקצוע, באבחון, הערכה, שיטות טיפול ושיקום חדשניות.

3. לעודד פיתוח ויישום תפיסות חדשניות לטיפול במוגבלויות מוטוריות, קוגניטיביות ואחרות.

4. לאתר ולהצביע על מוקדי בעיות בבריאות וחולי הדורשים תכנון והתאמת טכנולוגיה

מסייעת לרווחת המטופלים.

5. להכשיר עתודה של סגל צעיר לתפקידי מחקר, הוראה והדרכה קלינית במסגרות אקדמיות.

6. להכשיר כח אדם צעיר ומיומן בקדמת הידע, לניהול ומנהיגות במקצוע, במערכות הבריאות, החינוך והרווחה.

תנאי הקבלה

התואר השני בריפוי בעיסוק הינו תואר אקדמי במקצוע, והלימודים לקראת תואר זה הינם המשך לתואר הראשון.

על המועמדים ללימודי מוסמך להיות בעלי תואר בוגר בריפוי בעיסוק ממוסד אקדמי מוכר בארץ ובעולם, שהשיגו ציון סופי משוקלל 80 לפחות או בעלי תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר בארץ ובעולם בתחום אחר עם ציון סופי משוקלל של 88 לפחות.

תיתכן קבלתם של מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בריפוי בעיסוק, לאחר ביצוע השלמות מתאימות בהתאם להחלטת וועדת המוסמך ללימודי התואר השני.

בנוסף, על המועמדים:

1. למלא טפסי קורות חיים – טופס מובנה יישלח מהחוג לאחר ההרשמה.

2. להמציא שני מכתבי המלצה, אחד ממרצה בסמינר מחקר או תיאורטי בלימודי בוגר ואחד מאחראי או ממדריך במקום העבודה. בוגרי החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה יתבקשו להמציא רק המלצה אחת ממדריך במקום העבודה. – טופס מובנה יישלח מהחוג לאחר ההרשמה.

3. עמידה בבחינת כניסה באנגלית, להלן תאריכי הבחינות:

17.03.2017

בשעה 09.00

 

28.04.2017

בשעה 09.00

 

19.05.2017

בשעה 09.00

 

16.06.2017

בשעה 09.00

 

24.07.2017

בשעה 13.00

 

4. מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על – ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו/ה ללימודים.

5. אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.

מועד סיום ההרשמה לתכניות התואר השני- 30.06.2017

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.
לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאלים של החוג אליו נרשמו.

מבנה תכנית הלימודים

בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימות שתי תוכניות ללימודי מוסמך: מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה),

ומסלול קליני עם פרויקט יישומי.

 

מסלול מוסמך עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)
320201-17-01

מבנה תכנית הלימודים

משך הלימודים הוא עד שלוש שנים.

התכנית המוצעת כוללת:

1) קורסי חובה, כולל סמינריון

2) קורסי בחירה

3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

היקף הלימודים הוא 30 שש"ס, וביצוע עבודת גמר מחקרית.

במסגרת התכנית ילמדו קורסי חובה בתיאוריות מתקדמות, כלי מדידה, שיטות מחקר וסטטיסטיקה וקורסי בחירה וסמינריונים בנושאים מקצועיים מגוונים.

מגון קורסי הבחירה בחוג עוסקים בתחומים הבאים:

מח, קוגניציה, חישה ועיסוק

ליקויי למידה ותפקוד

מנהל הדרכה, בניה ושיווק של תכניות התערבות

ביו-טכנולוגיה

ליקויים סנסוריים ואוטיזם

בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה. קורסים אלה חייבים באישור של יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני.

 

שנה א'

שיעורי חובה- 10 שש"ס

שיעורי בחירה – 8 שש"ס

 

שנה ב'

שיעורי חובה 4 שש"ס

שיעורי בחירה 8 שש"ס

 

סה"כ לתכנית- 30 שש"ס

 

מסלול קליני עם פרויקט יישומי

320202-17-01

מבנה תוכנית הלימודים:

התוכנית המוצעת מבוססת על התוכנית עם כתיבת התזה, תוך הרחבה של קורסים בתחומי ההתמחות המקצועיים ובארגון ומנהל של שירותי בריאות, רווחה וחינוך. המודל שבבסיס התוכנית מתמקד בהתפתחות האדם מינקות לזקנה, במניעים לתפקוד, בלמידה של מיומנויות ודפוסי התנהגות עיסוקית במצבי בריאות וחולי והשפעת הסביבה עליהם. מיקוד זה מדגיש את ההתעניינות הייחודית של הריפוי בעיסוק באיכות חיי האדם ומייצג את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי.

היקף הלימודים:
היקף תוכנית הלימודים הוא 40 שש"ס, ועמידה בביצוע הפרויקט היישומי. התכנית המוצעת כוללת:
1. קורסי חובה- קורסים בתחום המקצועי, מחקר והערכה ותחום הארגון והניהול, כולל שני סמינריונים.
2. קורסי בחירה - כוללים מגוון קורסים המוצעים בחוג ובפקולטות השונות.
3. הגשת עבודה הפרויקט.

*מבנה תוכנית הלימודים:

מבנה התכנית:

שנה א'

שיעורי חובה – 8 שש"ס

שיעורי בחירה – 14 שש"ס

 

שנה ב'

שיעורי חובה- 2 שש"ס

שיעורי בחירה 16 שש"ס

סה"כ לתכנית – 40 שש"ס

פרויקט יישומי

כחלק מדרישות מסלול מוסמך עם פרויקט יישומי, יינתן קורס סמסטריאלי בהיקף של 2 שש"ס שיהווה קורס הכנה וליווי בכתיבת הפרויקט. כמו כן ידרשו הסטודנטים להשתתף בקורס לפיתוח וניהול תוכניות התערבות.
העבודה המסכמת תבטא את האינטגרציה שיבצע/תבצע הסטודנט/ית בין הידע, המיומנויות והכלים שרכש/ה במסגרת לימודיו/יה לתואר השני לבין ניסיונו/ה הקליני.