תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

ועדת האתיקה הפקולטטית

כללי

בהתאם להחלטות הסנאט מ-10.12.09 ומ-15.5.11, כל מחקר בהשתתפות נבדקים בני-אנוש, הנערך במסגרת, תחת חסות או בהשתתפות חוקר מאוניברסיטת חיפה חוקר/ת באוניברסיטה חייב להיות מוגש לבדיקת ועדת אתיקה פנים מוסדית, ולאישורה.

חוקרים השייכים לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, מוזמנים להגיש בקשה לאישור ביצוע המחקר לוועדת הפקולטטית לאתיקה במחקר בבני אדם.

  • במקרים מיוחדים רשאי חוקר להגיש בקשה לאישור מחקר לוועדה חוגית או פקולטטית מקבילה באוניברסיטה, וזאת באישור יו"ר ועדת האתיקה המקבילה.

על הבקשה להיות מוגשת בחתימת החוקר הראשי/האחראי במחקר.

תוקף אישור ועדת האתיקה הוא 4 שנים.

 

הגשה מקבילה למספר ועדות

החובה להגיש מחקר לאישור הוועדה הפנים מוסדית חלה תמיד, גם במקרים בהם הוגשה ההצעה גם לאישור של וועדת אתיקה במחקר אחרת (ועדת אתיקה במוסד אחד, ועדת הלסינקי, ועדת אתיקה במשרד ממשלתי וכיוב').

במקרים בהם בוצעה הגשה מוקדמת לוועדה מקבילה, תתחשב הוועדה הפקולטטית ככל הניתן בהחלטות וצרכי הוועדה האחרת.

עקרונית ניתן להגיש את הבקשה בו-בעת לשתי ועדות במקביל, ואין צורך להמתין תחילה להחלטת אחת מהן, בטרם הגשה לאחרת.

 

קריטריונים להגשת בקשה לאישור במסגרת הליך מהיר

 

מסמכי הועדה המוגשים לכל הצעה:

  1. טופס פניה לוועדת האתיקה הפקולטטית
  2. מכתב הסבר למשתתף והסכמה מדעת
  3. תיאור המחקר
  4. נספחים
  5. אישור קורס אתיקה NIH (או אישור GCP)

 

את כל המסמכים נא להעביר בדוא"ל מחשבון הדוא"ל של החוקר/ת האחראי/ת אל מרכזת ועדת האתיקה - גב' שירן כהן (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

טלפון ליצירת קשר 04-824-9948, שעות מענה טלפוני 09:00 - 13:00.

בקשות שתוגשנה לא מלאות בהתאם למפורט להלן לא תיבדקנה, והמסמכים יוחזרו למגיש/ה.