תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

אודות הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אושרה להקמה על ידי מוסדות האוניברסיטה והמועצה להשכלה גבוהה בשנה"ל תשנ"ו ונקראה בהקמתה הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות.

הסיבות להקמתה נעוצות בעיקר במגמות ההתמקצעות אשר החלו להתפתח בכל האוניברסיטאות בעולם וגם בישראל. כמו כן קיים גם צורך בולט בצפון הארץ למסגרת לימודית אקדמית לשורת מקצועות בתחומי הרווחה והבריאות.

הקמת הפקולטה מאפשרת, בין השאר, הידוק שיתוף הפעולה עם הטכניון ובעיקר עם הפקולטה לרפואה שבו. זאת משום שבחלק ניכר ממקצועות הבריאות דרושה התמחות במדעי ההתנהגות והמינהל מחד ובתחומי הרפואה מאידך. 

דיקן הפקולטה: פרופ' פייסל עזאיזה

כיום מעוגנות בפקולטה היחידות הבאות:

בית-הספר לבריאות הציבור ובו לימודים לתואר שני באחת מ4- התמחויות: בריאות הקהילה והסביבה, קידום בריאות, אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות.

בית-הספר לעבודה סוציאלית ובו לימודים חד-חוגיים לתואר ראשון, שני ושלישי.

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות לתואר שני.
במגמות הבאות: טיפול באמצעות אמנות פלסטית, טיפול באמצעות דרמה, טיפול באמצעות תנועה התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה המעוניינים לעסוק בטפול באמצעות אמנויות. למסיימי התוכנית בהצלחה יוענק תואר שני בטפול באמצעות אמנויות בתחומי המגמה בה למדו.

החוג לשירותי אנוש (דו-חוגי) אשר מטרתו להקנות לבוגרים ידע בהיבטים ארגוניים של תהליכי שירות והבנת מקומם ותפקידם של ארגוני שירות בחברה.

החוג ללימודי זיקנה-מ"א בגרונטולוגיה. חוג לתואר שני המכשיר עתודה לסגל אקדמי בהוראה ובמחקר וכח-אדם מקצועי ומיומן להתערבות, ניהול ומנהיגות בכירה בשירותי הרווחה ובריאות לזקנים.

החוג לסיעוד הינו חד-חוגי וארבע שנתי. החוג מכשיר את סגל הסיעוד של המאה ה21- במכלול התפקידים אשר יידרשו בתחומי המינהל והטיפול הבריאותי. 

החוג לריפוי בעיסוק (חד-חוגי), לתואר ראשון-המשותף לפקולטה לרווחה ובריאות ולפקולטה לרפואה בטכניון הינו תכנית חד-חוגית המתפרשת ע"פ 8 סמסטרים. מטרת הלימודים להכשיר אנשי מקצוע עם ידע וכישורים עדכניים בתחומי הריפוי בעיסוק. תואר שני בריפוי בעיסוק - המכשיר עתודה לתפקידי מחקר, הוראה והדרכה קלינית במסגרות אקדמיות וכח אדם מיומן בקדמת הידע, לניהול ומנהיגות במקצוע, במערכות הבריאות, החינוך והרווחה.

החוג לפיזיותרפיה (חד-חוגי, ארבע שנתי)-מטרת החוג להכשיר אנשי מקצוע עם ידע, מיומנויות ועמדות הנחוצים למתן שירות פיזיותרפיה ברמה גבוהה.

החוג להפרעות בתקשורת (חד-חוגי, תלת שנתי)-נועד להכשיר אנשי מקצוע עם ידע מדעי, תיאורטי וקליני וכישורים עדכניים לעבודה כקלינאים בתחום השפה, הדיבור והשמיעה והפרעות בתקשורת.

החוג לבריאות נפש קהילתית (לתואר שני) החוג מכשיר חוקרים ואנשי מקצוע מומחים בתחום בריאות נפש קהילתית שימלאו תפקידים בכירים בשירותי הרווחה והבריאות, ויפתח גופי ידע לקידום שירותי בריאות נפש קהילתית.

היחידה ללימודי המשך מפתחת ומפעילה מגוון רחב של תוכניות שמטרתן להרחיב ולהעשיר את הידע המקצועי ומיומנותו של העובד הסוציאלי ואנשי מקצוע נוספים העובדים בתחומי רווחה, בריאות ומשפחה.
היחידה מציעה תכניות חדשות יחד תכניות מסורתיות ומבוקשות כמו: פסיכותרפיה, הנחית קבוצות, תכניות למרפאים בעיסוק, המקנות מיומנויות מקצועיות ומאפשרות לאנשי מקצוע לטפל טוב יותר במצוקות האנושיות. מגוון תכניות המדגישות את האספקט הרב תחומי תוך שילוב תכנים של רווחה ובריאות.

המרכז הקליני הבין-תחומי, המרכז הקליני הבין-תחומי הינו מרכז יחידי מסוגו בארץ, פרי יוזמה של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הפועל בקמפוס אוניברסיטת חיפה, בחסותה ובפיקוח הסגל האקדמי.
המרכז מטפל בצרכים הבריאותיים, הרגשיים והחברתיים בקהילה באמצעות אבחון, ייעוץ, טיפול והדרכה מקצועיים ברמה גבוהה של הפרט, המשפחה, הקבוצה והארגון.
במרכז הקליני הבין-תחומי מכונים חדשניים ומטפלי המרכז המנוסים, הפועלים בראייה רב-תחומית, עושים שימוש בידע עדכני, מתוך מחויבות מתמדת לאיכות.