תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

נספחים

 

יש לצרף לפניה לוועדה את כלי המחקר הרלוונטיים למחקר, או תיאור מפורט שלהם.

בכלל זה לצרף או לתאר בפירוט:

  1. שאלונים (נא להגיש את כל השאלונים בקובץ אחד).
  2. מדריכי ראיון.
  3. אמצעי מדידה פיזיולוגיים.
  4. אמצעי הבעה וכדומה.