תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

עבודות תזה

רשימת סגל ביה"ס לטיפול באמנויות – מנחים לתזה

ניתן לבדוק התקשרות עם מנחה מדרגת מרצה ומעלה מכל החוגים באוניברסיטה ולקבל את אישור ראש המגמה.

 

ד"ר אורקיבי הוד
פסיכודרמה, מחקרי תהליך ותוצאה בטיפול באמצעות דרמה, יצירתיות,
אומנויות בשיקום קהילתי של מתמודדים עם מחלת נפש, מתבגרים
בסיכון, פסיכולוגיה חיובית )רגשות, שליטה עצמית וגורמי חוסן(,
התפתחות מקצועית והכשרה בטיפול באמצעות אמנויות.
Psychodrama, process and outcome studies, creativity, arts-based community rehabilitation of people with mental illness, adolescents at risk, positive psychology (emotions, self-control and resilience), professional development and training in the arts therapies.

ד"ר אלפנט כוכבית
תרפיה במוסיקה, תרפיה במוסיקה קהילתית, מחקר איכותני, מחקר שילוב מתודות,
מחקר אתנוגרפי, מחקר פעולה שיתופי, אוכלוסיות: ילדים, אוטיזם, מוגבלות שכלית
התפתחותית, בריאות הנפש.
Music therapy, community music therapy, qualitative research, mixed methods design, ethnographic studies, Participatory action research, population: children, autism, developmental disabilities, mental health.


ד"ר בת אור מיכל
הערכות מבוססות אמנות, טיפול באמנות בטראומה ושכול, מנטליזציה מבוססת אמנות,
חקר הברית הטיפולית בטיפול באמנות, ייצוגי הורות דרך פיסול בחימר, אקטיביזם
חברתי בטיפול באמנות, חקר הסטודיו הפתוח.
Art-based assessments, Art-therapy with trauma and bereavement, art based mentalization, Art therapy working alliance, parental representations in clay, Social action in art therapy, the open studio.

ד"ר גולדנר לימור
מערכות יחסים קרובות, הערכות מבוססות אמנות, ילדים ומתבגרים בסיכון, השתתפות
אזרחית וקהילתיות, אפקטיביות של טיפול


ד"ר יניב דני
לימוד פסיכודרמה והתפתחות היפוך תפקידים, אספקטים נוירו ביולוגיים
ופסיכולוגיים, יחסים בין יצירתיות ואמפתיה

פרופ' לב ויזל רחל -
טראומה וצמיחה, התעללות בילדות, פגיעה מינית, שימוש בציורים לאבחון
הערכה וטיפול, שואה


ד"ר פדרמן דיתה
הקשר בין תרפיה בתנועה ומחלות כמו פרקינסון, פברומיאלגיה, כאב כרוני, חוויות טראומטיות, דיכאון,
ומיינדפלנס בתנועה. בעבודתי אני מדגישה את הקשר בין תנועה, יצירה, מודעות והקשרם להפחתת
מתחים.


ד"ר פניגר שאל רינת
חיבור בין פסיכולוגיה התפתחותית ודרמה תרפיה, התקשרות, בעיות התפתחותיות עם
דגש על מוגבלות שיכלית התפתחותית, מחקרי התערבות, משחקיות, ליצנות רפואית,
משחק מראה
connecting developmental psychology and drama therapy, שttachment, developmental disabilities especially intellectual disability,
intervention studןies, playfulness, medical clowning, the mirror game

ד"ר צ'מנסקי כהן ג'ואנה
טיפול באמנות חזותית, רפואה פסיכוסומטית )קשר גוף נפש(, פסיכואונקולוגיה,
בריאות נשים, אי פיריון -

ד"ר רגב דפנה
טיפול דיאדי באמצעות אמנות, טיפול באמצעות אמנות במערכת החינוך, אפקטיביות
של טיפול באמצעות אמנות, גישות תיאורטיות לטיפול באמצעות אמנות


ד"ר עינת שופר
מושגים בפסיכותרפיה וטיפול בתנועה ומחול, טיפול בתנועה עם זוגות, מתבגרים
וקשישים. תהליכי מנטליזציה גוף ותנועה.

ד"ר טל חן ברקוביץ