תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

נספחים

 

יש לצרף לפניה לוועדה את כלי המחקר הרלוונטיים למחקר, או תיאור מפורט שלהם.

בכלל זה לצרף או לתאר בפירוט:

  1. נוסח מודעת גיוס המשתתפים (במידה ורלוונטי).
  2. שאלונים (נא להגיש את כל השאלונים בקובץ אחד).
  3. מדריכי ראיון.
  4. אמצעי מדידה פיזיולוגיים.
  5. אמצעי הבעה וכדומה.