תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Prof. Yael Latzer (D.Sc.)

Head of School of Social Work

yLatzer@univ.haifa.ac.il

Office: Faculty of Welfare & Health Science Building, Floor 6,

CV File

School of Social Work