תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

שירין פלאח-סעב

שירין פאלח

מנחה: ד"ר אורנה בלומן, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

 

 

.תואר ראשון: בית הספר למדעי הבריאות, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל

תואר שני: הפקולטה למדעי הרוח,  התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה. בהצטיינות יתרה

נושא התזה: שינוי חברתי וקידום בריאות בקרב נשים ערביות בישראל בהנחיית ד"ר אורנה בלומן.

שם עבודת הדוקטורט:  

CHALLENGES OF MODERNIZATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE:  THE CASE OF ARAB WOMEN IN ISRAEL

תקציר עבודת הדוקטורט:

המחקר עוסק בהיבט הבריאותי בחברה רב-תרבותית, ודן במעבר מסגנון חיים מסורתי לסגנון חיים מודרני בחברה הערבית בישראל. המחקר יתמקד בהתנסותן של נשים ויאיר מספר תחומים מוגדרים במטרה לבחון ולנתח את האפשרויות העומדות בפניהן בבואן לאמץ ולהטמיע הרגלים בריאותיים חדשים התורמים לקיום אורח חיים בריא בחברה בתהליכי שינוי. המחקר  יתמקד בהיבטים החברתיים –תרבותיים הייחודיים לתרבות הערבית המקומית ובחשיבותו של המגע עם החברה היהודית כמעצבים תהליכים של קידום בריאות.

Manuscript in preparation

Blumen, O. & Falah-Saab, Sh.  Bargaining for health through outdoor walking: Arab-Palestinian women in northern Israel 

 

Recent Conferences:

Falah-Saab, Sh. & Blumen, O.  2017. "Health Agency: Arab women promote physical activity”.

The Third Conference of the Israeli Society for Medical Education In the health profession, The Ruth and Bruce Rappaport, Faculty of Medicine, Technion, March 1, 2017.

Falah-Saab, Sh. & Blumen, O.  2018.  “Walking for health among Arab women”. Social Aspects of Healt – Environment Relations. The Israeli Sociological Association: Health and Medical Community and Environment and Society Community, The Academic College of Tel Aviv-Yaffo, April 26, 2018.

Falah-Saab, Sh. & Blumen, O.  2018. " ‘Not only a woman's responsibility’: Promoting health among Arab women from gendered and cultural perspectives”. The Annual Conference of the National Institute for Health Policy Research, Tel-Aviv, May 9, 2018.

Blumen, O. & Falah-Saab, Sh.  2018. “Bodies that move in public: Israeli Arab-Palestinian women walk for health”. Pré-conférence de Géographie féministe de l’UGI, Université de Montréal, August, 2018.